Το εργοστάσιο μουσικής CNC ακόμα στη ζωή

με κάποιο επιφυλακτικό προγραμματισμό καθώς και πιθανότατα κουραστικές δοκιμές, [tim] μπόρεσε να πάρει τον δρομολογητή του CNC για να παίξει [Jonathan Coulton] “ακόμα ζωντανός”. Δεν είπε μόνο στους κινητήρες να γυρίσουν άμεσα τις σωστές ταχύτητες. Υπολογίστηκε τους 3D φορείς που απαιτούνται για τη δημιουργία των σημειώσεων. Ο δρομολογητής πιστεύει ότι κάνει μόνο τη δουλειά του. Θα θέλαμε να δούμε αυτούς τους φορείς που αποδίδονται σε 3D χώρο. Εικόνα που έχει ένα φυσικό γλυπτό “ακόμα ζωντανός” όπως φαίνεται από μια μηχανή CNC. Αυτό μας θυμίζει την παρωχημένη μπάντα καινοτομίας.

[μέσω του Twitter του Skullydazed]

Leave a Reply

Your email address will not be published.