22 “Διόπτρον Τηλεσκόπιο

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος γνωστός οπτικός διόφθαλμος. Γιατί διόπτρα και όχι μόνο ένα κανονικό τηλεσκόπιο; Λοιπόν, όλα πρέπει να τελειώσει με σαφήνεια. Προφανώς, όταν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο μάτια, μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και να παραλάβετε το φως καλύτερα. Ο συγγραφέας δηλώνει σε μια ιστορία ότι ήταν σε θέση να δει ένα σπειροειδές γαλαξία με σαφώς με ένα διόφθαλμο τηλεσκόπιο, αλλά δεν μπορούσε να το δει κανείς με ένα μονοφωνικό τηλεσκόπιο της ίδιας εξουσίας.

Υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με διάφορα μοντέλα στον ιστότοπο. Κοιτάξτε στην καλύτερη στήλη και για χρήσιμες συνδέσεις με τους διανομείς εξαρτημάτων.

[μέσω hacked gadgets]

Leave a Reply

Your email address will not be published.