Το καλοκαίρι της Google του κώδικα 2009

Το καλοκαίρι του κώδικα της Google του έτους έχει ξεκινήσει με σχετικά σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων. Μπορείτε να υποβάλετε μια εφαρμογή μέχρι τις 3 Απριλίου, να συμμετάσχετε στους 2.500 “πτυχιούχους”. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τι είναι, το καλοκαίρι της Google των ζευγών κώδικα που δημιουργούν προγραμματιστές με έργα ανοιχτού κώδικα καθώς και χρηματοδότηση. Είναι ένα φανταστικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τις προόδους σε ορισμένα προγράμματα που ακολουθούμε. Μιλήσαμε για μια σειρά από ομάδες που θα συμμετάσχουν φέτος, όπως η ομάδα Nui, rockbox, openstreetmap, καθώς και videolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.