Το Bar2D2 παίρνει αυτοματοποιημένο

όταν σας δείξαμε bar2d2, το μπαρ που τείνουν το Bot Party, υπήρχε ένα ουσιαστικό εμπόδιο για να λύσει. Ήταν μόνο ένας διανομέας ποτών σε αυτό, ενώ φοβερό, δεν μπορούσε πραγματικά να αναμειγνύει ποτά. Που έχει διορθωθεί σε αυτήν την ενημέρωση. Τώρα, ένας υπολογιστής χειρίζεται όλες τις παραγγελίες ποτών, στη συνέχεια τους στέλνει μέσω Bluetooth στο Bar2D2. Τα ποτά είναι μικρά ιδανικά εκεί μπροστά σας στην παρήγορο μπλε λάμψη του νέον του Bar2D2. Μπορείτε να δείτε πολλά περισσότερα οικοδόμηση εικόνων εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.