Η Google εξηγεί το Android Patches

Η Google στάζει πληροφορίες σχετικά με το τι πραγματικά καθορίζουν στις ενημερώσεις του υλικολογισμικού G1. Πριν από το RC29, τα άτομα ήταν σε θέση να παρακάμψουν την κλειδαριά του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία χωρίς κίνδυνο. RC29 Ομοίως έφερε webkit όσο η ημερομηνία, που προφανώς εισπράττει το σφάλμα [Charlie Miller] που βρέθηκε. Το RC30 φροντίζει το πρόβλημα της κονσόλας root. Δυστυχώς, υπάρχουν εξαιρετικά λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ή ακριβώς το πώς σπάστηκαν συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτή η τεχνική απελευθέρωσης αφήνει πολλά επιθυμητά. Έχοντας την επίσημη ομάδα ανακοινώσεων ασφαλείας Android να είναι η απόλυτη τελευταία τοποθεσία για να πάρει νέα ασφάλεια είναι η Asinine.

[Φωτογραφία: TNKGRL]

Leave a Reply

Your email address will not be published.