Πίνακας για ηλεκτρονικά όνειρα

Ο πίνακας για ηλεκτρονικά όνειρα είναι ένας διαδραστικός πίνακας που είναι ευαίσθητος στην ηλεκτρική δραστηριότητα. Αν και φαίνεται παρόμοιο με το τραπέζι που χτίστηκε από το EMSL, αυτό ανάβει με βάση τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μπορείτε να πάρετε τα σχηματικά και όπως από τους εκπαιδευτικούς, αλλά υπάρχει επίσης ένα βίντεο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας του έργου. Θα ήταν πραγματικά εκπληκτικό αν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να εντοπιστεί περισσότερο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.