Χρήσεις για μαγνήτες

Σε μερικές περιπτώσεις ξεχνάμε πόσο χρήσιμοι μπορούν να είναι χρήσιμοι μαγνήτες. Σίγουρα, τα χρησιμοποιούμε σε ορισμένα έργα, αλλά συνήθως τα βγάζουμε απλά για τη διασκέδασή μας. Οι κακά τρελές επιστήμονες που μας υπενθυμίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν εργαλεία. Έχουν κάνει μια λίστα με 17 χρήσεις μαγνητών. Υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι μαγνήτες μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε;

Leave a Reply

Your email address will not be published.